Jinekomasti (Erkek Memesinde Büyüme)

jinekomasti-erkek-memesinde-buyume
Jinekomasti (Erkek Memesinde Büyüme)

Jinekomasti Nedir?

Jinekomasti, erkeklerde gelişmemiş olması gereken meme dokusunun anormal derecede büyümesi durumudur. Jinekomastinin dört seviyesi vardır. İlk seviyede memede hafif bir şişlik varken, dördüncü seviyelerde meme sarkmış bir kadın memesi şekline kadar ulaşır.

Jinekomasti Hangi Durumlarda Görülür?

Jinekomasti pek çok nedene bağlı olarak görülebilir. 

 • Hormon dengesizliği: Jinekomasti, östrojen ve testosteron hormonları arasındaki dengesizlikten kaynaklanabilmektedir. bu dengesizlik nedeniyle östrojen, erkekte meme dokusunun büyümesine neden olur. 
 • Fazla Kilolar: Şişmanlık jinekomastinin en büyük görülme sebeplerinden biridir. Fazla kilo, meme dokusunu büyütecek fazla yağ anlamına da gelmektedir. Ayrıca aşırı kilo, kişideki östrojen seviyesini de arttırabilmektedir.
 • Ergenlik: Ergenlik bireyin hormon seviyesini değiştirdiği için jinekomastiye neden olabilir. Testosteron seviyesinin düşmesi ergenlik çağındaki erkeklerde meme dokusunun büyümesine yol açabilir.
 • İlaçların yan etkileri: Jinekomasti nadir de olsa bazı ilaçların yan etkisi olarak da görülebilir.

 

Jinekomasti Problemine Neden Olan İlaçlar

Jinekomasti problemi; genetik, sistemik ya da fizyolojik faktörler sonucunda açığa çıkabildiği gibi çeşitli ilaçların kullanımı da bu probleme kaynaklık edebilmektedir. Jinekomasti problemine neden olan ilaç grupları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Androjen ve östrojen içeren ilaçlar
 • Dopamin blokerleri
 • Uyuştucu maddeler ve uyuşturucu madde içeren ilaçlar
 • Kemoterapi ve diğer kanser ilaçları
 • Tüberküloz ilaçları

jinekomasti-sebepleri

jinekomasti-ameliyati

Jinekomasti Probleminin Tanı Süreci

Jinekomasti problemi yaşayan hastalar öncelikle ayrıntılı bir fizik muayene sürecinden geçmektedir. Bununla birlikte hasta öyküsünün değerlendirilmesi ve hastanın yaşının, jinekomasti probleminin ne zaman başladığı, ağrı hissedilip hissedilmediği gibi bilgiler rehberliğinde tedavi planlaması yapılmaktadır. Büyümenin yaşandığı bölgede alınabilir dokunun konumu ve miktarı başta ultrasonografi olmak üzere çeşitli görüntüleme tekniklerinden yararlanılarak belirlenmektedir.

Jinekomasti Evreleri Nelerdir?

Jinekomastinin birinci evresi olarak da tanımlanan başlangıç evresinde tedavi yöntemi genellikle gland eksizyonu ya da liposuction uygulamalarıdır. İkinci evresinde ise yalnızca liposuction uygulanmakta ancak bu uygulamanın yeterli olmayacağı durumlarda ise liposuction ve gland eksizyonu yöntemleri birlikte uygulanmaktadır. Jinekomasti probleminin ileri evresinde ise küçültme mamoplastisi uygulaması tedaviden çok daha başarılı 

Jinekomastide Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

Jinekomasti tedavisinde uygulanan en yagın cerrahi yöntem lipusuction ameliyatıdır. Lokal anestezi altında, koltuk altından girilerek yapılan ortalama olarak 45 dakika civarında süren bir işlemdir. Jinekomastide uygulanan diğer cerrahi yöntemler ise genel anestezi altında gerçekleştirilen meme dokusunun azaltılması, memede sarkan derinin çıkarılması ve memenin yeniden şekillendirilmesidir. 

Jinekomasti Ameliyatı

Yaşadığımız çağda dış görünüm kadınlar kadar erkekler için de önemli olmaktadır. Jinekomasti ameliyatı ergenlik çağının bitiminden itibaren uygulanabilmektedir. Ameliyattan önce hasta, kullandığı ilaçları veya kronik ve sistematik hastalıklarını doktoruna bildirmelidir. Kanı sulandıran ilaçların kullanımı da ameliyat belli bir süre önce kesilmelidir. Ameliyattan önceki gece 00.00'dan itibaren bir şey yiyip içilmemesi gerekir. Ameliyattan sonra göğsün kendini daha çabuk toparlaması ve istenen formunu alması için hastaya korse takılır. Bu korsenin bir ay süreyle takılması gerekmektedir. 

Jinekomasti ameliyatından sonra genellikle hasta aynı gün içinde taburcu edilir. Göğüs ameliyattan hemen sonra düz bir hal alsa ve bir ay içinde ödem gibi komplikasyonlar büyük ölçüde kaybolmuş olsa da son şeklini aldığı forma ulaşması altı ayı bulur. 

Jinekomasti Ameliyatı Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Jinekomasti ameliyatında da her cerrahi müdahalede olduğu gibi birtakım risk faktöleri bulunmaktadır. Bu nedenle alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan en önemlisi doktor seçimidir. Alanında tecrübeli ve uzman bir cerrahın uyguladığı jinekomasti ameliyatında risk faktörleri minimum düzeye indirilmektedir. Aynı zamanda jinekomasti ameliyatı öncesinde ameliyat planlaması sırasında hastanın genel muayenesi de ayrıntılı bir şekilde geröekleştirilmeli ve herhangi bir sistemik hastalığın bulunması durumunda ise ekstra önlemler alınması gerekmektedir. Bütün bunların dışında jinekomasti ameliyatı öncesinde;

 •  Ameliyattan önce 1 hafta süre ile kan sulandırıcı ilaç ve aspirin gibi ilaçların kullanılmaması gerekmektedir. 
 • Sigara ve alkol tüketilmemelidir. 
 • Doktorun önerilerine eksiksiz bir şekilde uyulmalıdır.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası

Jinekomasti ameliyatı lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Bu nedenle hastaneden çıkma sürec anestezi uygulamasının türüne bağlıdır. Ameliyat sonrasında hasta doktorun önerdiği korseyi kullanmakta ve fiziksel aktivitelerini sınırlandırmaktadır. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde; ödem ve ağrı hissi ile birlikte morluklar da gözlemlenebilmektedir. Bu durumlar jinekomasti ameliyatı sonrasında normal karşılanmakla birlikte geçicidir. 

Jinekomasti ameliyatı sonrasında vücudun ödem toplamasına neden olacak sauna, buhar banyosu, ağır aktivite ve sporlardan kaçınılmalıdır. 

jinekomastide-cerrahi-yontemler

jinekomasti-neden-olur

Jinekomasti Ameliyat Fiyatları

Jinekomasti ameliyat fiyatları, jinekomasti derecesine ve uygulanacak yönteme göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda her 3 erkekte 1’inde görülen jinekomasti probleminin açığa çıkmasında genellikle beslenme alışkanlıkları ve ideal kilonun üzerinde olma, genetik faktörler ve hormonal bozukluklar etkili olmaktadır.

Jinekomasti ameliyatı, problemin en etkili tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Memede bulunan sert doku cerrahi yöntemler ile çıkarılmaktadır. Bununla birlikte bazı hasalarda yumuşak meme dokusunun da vücuttan atılması gerekmekte ve bu uygulama için liposuction işlemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Jinekomasti ameliyatı günümüzde oldukça konforlu bir şekilde uygulanmakta ve hastalar ameliyat sonrasında kısa sürede iyileşmektedir. Ameliyatın başarılı bir şekilde sonlandırılması için doktor seçimine özen gösterilmelidir.

Jinekomasti Ameliyatı İzmir

Jinekomasti ameliyatı İzmir’de alanında tecrübeli plastik cerrahlar tarafından uygulanmaktadır. Pek çok erkek; meme büyümesi probleminden gerek kıyafet seçiminde yaşadığı zorluk gerekse de feminen bir görünüm açığa çıkması nedeni ile şikayetçidir. Bu nedenle meme küçültme jinekomasti tedavisine başvurmaktadır.

İzmir, diğer şehirlere oranla hem kadın hem de erkeklerin plastik ve rekonstrüktif uygulamalara en çok başvurduğu şehirdir. Jinekomasti ameliyatı da özellikle İzmir’de kolay bir şekilde uygulanabilmektedir.

Jinekomasti ameliyatı genellikle genel anestezi altında uygulanmaktadır. Bununla birlikte iyileşme süreci yaklaşık 3 gün sürmekte ve hasta ameliyattan 3 gün sonra işe geri dönebilmektedir. İşlem sonrasında hastaların ağır işlerden kaçınması, ağır sporlara ara vermesi, alkol ve sigara tüketilmemesi iyileşme sürecinin konforlu bir şekilde tamamlanması için büyük önem taşımaktadır.

Jinekomasti Dereceleri

Jinekomasti dereceleri kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Bu durumu etkileyen en önemli faktörler; göğüs yapısı ve kilo oranıdır. Jinekomasti dereceleri değerlendirilirken aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmaktadır;

 • Göğüste az miktarda büyüme ve cilt fazlalığının bulunmaması
 • Göğüste orta miktarda büyüme ve cilt fazlalığının bulunması ya da bulunmaması
 • Göğüste fazla miktarda cilt fazlalığının bulunması

Jinekomasti dereceleri ayrıntılı bir muayene süreci ile belirlenmektedir. Söz konusu muayene süreci, fizik muayene, kan testleri ile hormon dengesinin kontrol edilmesi, idrar tetkikleri ile mamografi ve ultrasonografi gibi radyolojik incelemelerdir.

Jinekomasti Ameliyatı Öncesi ve Sonrası

Jinekomasti ameliyatı öncesi ve sonrası karşılaştırılması yapıldığı zaman vücut yapısı estetik bağlamda çok daha biçimli görünmektedir. Bununla birlikte jinekomasti ameliyatı öncesinde kişi, olduğundan daha kilolu görünmekte ve kıyafet seçiminde birtakım zorluklar yaşamaktadır.

Jinekomasti ameliyatı sonrasında ise ameliyat izleri zamanla gözle görünmeyecek kadar azalmaktadır. Bununla birlikte vücut konturu estetik bir görünüm kazanmaktadır.

Jinekomasti öncesi ve sonrası görünüm ile birlikte kişinin psikolojik durumu ve kendine duyduğu güven de değişmektedir.

dilek-bagdatli

Op. Dr. Dilek Bağdatlı
Estetik, Plastik ve Rekonstreüktif Cerrahi Uzmanı El Cerrahisi Yandal Uzmanı